Bildik Mühendislik

Mekanik

 • Termik ve doğalgaz santral kazanlarının ve kazan elemanlarının her türlü imalat ve montajı.  
 • Buhar kazanlarında verimlilik artırma çalışmaları ve kazan optimizasyonları.  
 • Termik santrallerde çevre kirliliğine yol açan NOx ve diğer zararlı emisyonların azaltılması ve uçucu küllerin bertaraf edilmesi.  
 • Termik ve doğalgaz santrallerinin kazan bakımlarının yanı sıra; kazan boru ve dirsekleri ile boru panellerinin imalatı ve montajı.  
 • Buhar kazanlarının kimyasal temizliği.  
 • Kazanların start-up geliştirme projeleri.  
 • DIN standartlarına uygun dikişsiz çelik çekme borularla, bükümlü boru panel ve dirsek imalatı.  
 • DIN 2448, DIN 2391 veya EN 10216-2 standartlarında dikişsiz çelik çekme boruların ve kanatlı boruların temini.  
 • Yüksek ve alçak basınçlı ısıtıcı ve eşanjör imalatı.  
 • Dikişli veya dikişsiz paslanmaz çelik boruların temini, bunlardan imalat ve satış aşamasında yararlanılması.  
 • Buhar kazanlarındaki kül ve cüruf temizliğinin buharlı kurum üfleme ve akustik temizleyicilerle gerçekleştirilmesi ve devamlılığının sağlanması.  
 • Yüksek basınçlı vana temini.  
 • Otomatik kömür numune alma tesislerinin üretimi ve montajı.  
 • Elektrofiltrelerin tüm imalat ve montajı ile rehabilitasyonu.  
 • Kömür nakil tesisleri ve konveyör bant hattı sistemlerinin kurulumu.  
 • Buhar türbinlerinin montaj, bakım - onarım ve modernizasyonu.  
 • Rafinerilerdeki mevcut kazan ve boru hatlarının revizyon ve rehabilitasyonu.  
 • Sanayi tesislerindeki mevcut boru, vana ve bağlantıları, alçak ya da yüksek basınç ısıtıcıları ve türbinlerin yanı sıra, komple kazan izolasyonları.  
 • Kanatlı düz borularla kızdırıcı panel imalatı.  
 • Tesislerdeki kazan, gaz kanalları ve diğer unsurların bakım hizmetleri.  
 • Proje tasarımlarının oluşturulması.  
 • Güncel teknolojik gelişmelerin takip edilerek uygulamaya geçirilmesi.

Mekanik